Jezírko na hradě Točník: Sloužilo k temným magickým rituálům?

Poklidná hladina jezírka, která nabízí zrcadlový obraz paláce Václava IV. Na hradě Točník, je i dnes protkaná spoustou otázek. Ve 14. století prý jezero královi sloužilo jako pohřebiště nepohodlných osob a místo k provádění magických rituálů. Traduje se i pověst o tom, že je plné přízraků a negativní energie. Sám král ho prý zřejmě využíval k magickým účelům.

Nenápadné jezírko ve tvaru trojúhelníku je asi tou největší záhadou hradu Točník, který se nachází zhruba 25km od okraje Prahy v blízkosti dálnice D5 na Plzeň. Stojí na hraně ostrého křemencového valu, jenž příkře stoupá od staršího hradu Žebrák a táhne se do výšky 465 metrů. Točník nechal postavit český a římský král Václav IV. (1361 – 1419) ve 14. století. Hradní jezírko se zde nacházelo ještě před stavbou Točníku. Lidé ho ale nazývají Černé jezero a věří, že je to zlé místo. Jsou v něm totiž prý uvězněny duše nevinných lidí, kteří byli zavražděni králem.

Vystupuje z vody tajemná síla?

O nevelkém jezírku se šíří mnoho strašidelných pověstí, které zachytili místní kronikáři. Zakleté duše měl podobu kachen a hbitých černých ryb, které se nedaly ulovit. Šlo o nějaký druh vodních myší? Nebo snad něco, co nepocházelo z našeho světa? Václav IV. Se zajímal o magii, což potvrzuje jeho osobní bible, která je uložená v Rakouské národní knihovně. V ní je možné nalézt neobvyklé poznámky, spousty zaklínacích rituálů nebo podivné obrázky nadpřirozených bytostí. Král u jezírka údajně pořádá tajemné večírky a rituály. Čím ho toto jezírko tak očarovalo? Navíc zdi jeho paláce musely být co nejblíže k jezírku, přestože tím pádem byly první na ráně při případném dobývání hradu od východu. Jak je možné, že se panovník nebál potencionální hrozby zvenčí? „Skoro se vtírá znepokojivá myšlenka, že z tajemného černého jezírka pod hradním palácem vystupovala nějaká magická síla, mocná energie, vzbuzující v útočících depresích a pocit beznaděje.“

Je možné, že se pod kalnou hladinou jezírka skrývá černé svědomí krále Václava IV.? Údajně jsou zde uvězněny duše jeho obětí.
Je možné, že se pod kalnou hladinou jezírka skrývá černé svědomí krále Václava IV.? Údajně jsou zde uvězněny duše jeho obětí.

Věřil, že vstane z mrtvých?

Ačkoliv je jezírko v té době jediným vodním zdrojem, není chráněno. Kupodivu však Točník nikdo neohrozil tím, že by se snažil vodu například otrávit. I přesto, že o této slabině museli nepřátelé vědět. Proč byl tak životně důležitý zdroj vody ponechán bez ochrany? Je snad možné, že jezírko chránila jakási vyšší moc? Otázkou zůstává i tajemný Václavův znak s ledňáčkem v točenici, který se stal jeho symbolem. „Ledňáček je symbolem zmrtvýchvstání a obrody; nikoliv však obrody ohněm, jako bájný pták fénix, ale obrody vodou. Vrhá se totiž po hlavě do temných hlubin, aby se po chvíli vynořil svěží a zářící krůpějemi jako živý diamant.“ Tento symbol však nemá nic společného s královským rodem Lucemburků, z něhož pocházel Václav IV. Mohl snad spolu s jezírkem sloužit jako klíč k nesmrtelnosti?

Co je na dně?

Ať už Václav IV. Utrpěl v jezírku cokoliv, časem ho nejspíš dohnalo sebevědomí. V roce 1413 se totiž přestěhoval na hrádek u Kunratic a Točník navštěvoval jen zřídka. Poslední králova návštěva je datována na rok 1415. Začal snad věřit, že mu mrtvé duše mohou ublížit? Císař Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612) v roce 1600 strávil na Točníku jednu noc. Když přijížděl na hrad, dostal panický záchvat hrůzy. Věřil, že v jezírku jsou záhadné přízraky. Dvorní mágové proto učinili různá ochranná opatření. I přesto vladař celou noc nespal a trpěl těžkou migrénou. Císař však nebyl jediný, kdo měl z tajemného jezírka strach. Od roku 1419 v točnickém paláci dokonce nikdo bydlet nechtěl. Je možné, že se všichni báli mrtvých duší a přízraků, které na ně mohly číhat na dně?

Je na hradě poklad?

Další známá legenda Točníku se váže k pokladu, který má být údajně ukryt někde na hradě. Je pravda, že za života krále Václava IV. Zde byla uložena velká část státních cenností. Vůbec se přitom nejednalo o malou částku, protože Václav IV. Byl kromě českého krále také římským císařem. Po Václavově smrti v roce 1419 a vypuknutí husitské revoluce si ro poklad přišel jeho bratr Zikmund (1368 – 1437), který byl právoplatným dědicem. Podle pověsti však Václav za svého života stihl část tohoto pokladu ukrýt kdesi na hradě Točník nebo přilehlém hradě Žebrák. Může se tam nacházet dodnes?

Zdroj: Enigma 8/2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *