VIDEO: Nejzáhadnější agrosymbol 21. století

Agrosymboly jsou geometrické obrazce, které se objevují na polích v různých částech světa, a říká se jim také kruhy v obilí, což je pro většinu laiků známější pojmenování. V tomto případě se však nemůžeme vůbec bavit o kruzích v obilí, protože mezi nejzáhadnější agrosymboly patří dva obdélníky, které šokovaly nejen ufology, ale i vědce. Mohou být důkazem toho, že ve vesmíru nejsme sami?

2326352Obrazce z Chilboltonu – odpověď z vesmíru?
Nejzáhadnější agrosymboly, které se na poli objevily a doslova šokovaly vědecký svět byly zpozorovány v noci 17. srpna 2001 na jihu Velké Británie v blízkosti radioteleskopu v Chilboltone. Jde o dva obdélníkové obrazce, které podle ufologů nesou zcela jasné poselství, které jsou vlastně odpovědí na lidmi vyslanou zprávu pomocí radioteleskopu Arecibo v Portoriku 16. listopadu v roce 1974. Zpráva, která byla do vesmíru vyslána, obsahovala základní údaje o naší planetě a o lidech, kteří na ní žijí, informace o naší sluneční soustavě, lidskou DNA, zastoupení mužů a žen v populaci, ale i jednoduchý popis člověka a zařízení, ze kterého byla zpráva odeslána.

2326346Tato digitálně kódovaná schéma vyslána úzce směrovaným rádiovým paprskem směřovala k hvězdokupě M 13 vzdálené asi 20 tisíc světelných let, která by mohla být domovem vyspělé mimozemské civilizace. Vědci však vypočetli, že pokud by naši zprávu v ideálním případě z M 13 někdo zachytil a hned na ni odpověděl, dozvěděli bychom se to asi o 40 tisíc let později! Jak se však ukázalo, zpráva dorazila mnohem dříve než se předpokládalo, a přišla v podobě dvou detailně propracovaných piktogramů, které se objevily na poli v blízkosti chilboltonského radioteleskopu nedaleko Wherwellu v anglickém hrabství Hampshire. Zastánci mimozemské teorie vzniku agrosymbolů byli nadšeni, protože vše nasvědčovalo tomu, že se s námi někdo z vesmíru pokoušel navázat kontakt. Někteří vědci jsou však skeptičtí, a myslí si, že jde o velmi propracovaný podvod. Kdo má tedy pravdu?

2326354Co obsahovala vesmírná “pošta”?
Zpráva z vesmíru zobrazena na poli popisovala cizí humanoidní bytost a neznámou sluneční soustavu. Užší a delší obrazec měl v sobě určitý kód, a byl převrácenou zrcadlovou obdobou poselství z radioteleskopu Arecibo. Druhý agrosymbol zobrazoval tvář, která je podobná lidské. Někteří si myslí, že jde o autoportrét odesílatele vesmírné zprávy, jiní v něm zase viděli známou tvář z Marsu, kterou zachytila ​​v roce 1976 vesmírná sonda Viking 1. Oba obrazce vznikly během noci v rozmezí maximálně tří hodin, a podle některých odborníků je absolutně vyloučeno, že by je mohl vytvořit člověk, a navíc v těsné blízkosti observatoře, která je nepřetržitě hlídaná. Jsou tedy oba agrosymboly vytvořeny nějakým nám neznámým způsobem nějakou mimozemskou inteligencí, jak si myslí ufologové?

Nejvíce vzrušení vyvolal schematický obrazec, kde nám kdosi sděluje, že pochopil matematickou logiku a smysl obsahu poselství, které jsme do vesmíru odeslali v roce 1974. Odpověď z vesmíru obsahovala cizí DNK, která má na jedné straně téměř dva a půl závitu, zatímco druhá má jeden a půl závitu, stejně jako naše. Číslo na centrální ose potvrzuje stejný počet základních párů jako v lidské DNK, jedná se tedy o podobnou genetickou strukturu jakou máme my lidé.

2326356Pod schématickým znázorněním DNK je na původní zprávě vyslané do vesmíru obrázek lidské postavy. Namísto obrázku člověka je na agrosymbolu v poli nákres jakéhosi dítěte se zvětšenou hlavou, a výška postav je tak odlišná. Na původní zprávě je pod postavou člověka diagram naší heliosféry, kde třetí planeta od Slunce je Země, která se nachází nad linií ostatních planet, aby bylo jasné, že poselství přichází právě ze Země. Pod nohama dítěte na agrosymbolu jsou však nad touto linií čtyři planety, což může naznačovat, že mimozemské bytosti, které zprávu odeslali žijí na několika planetách.

2326350Kdo je tedy autorem zprávy?
I když si někteří vědci stále myslí, že obrazce v poli při Chilboltone vytvořil člověk, ve prospěch jejich nadpřirozeného vzniku hovoří nejen rychlost s jakou byly tyto agrosymboly vytvořeny, ale také jejich způsob. Obilná stébla byla pouze ohnutá, ne polámaná, a tvář, která vznikla na poli, byla vytvořena velmi náročnou technikou. V poli ani v jeho okolí nebyly nalezeny žádné lidské stopy, a netřeba zapomínat ani na to, že o zprávě, která byla do vesmíru poslána z Arecibo už věděl jen málokdo, protože od jejího vyslání v roce 1974 do roku 2001, kdy se objevila odpověď, uplynulo už 27 let. Jen zlomek lidí, kteří byli při posílání zprávy, by totiž dokázalo napodobit vyslaný signál do vesmíru, a vytvořit tak falešnou zprávu, která by měla být odpovědí.

Velkou záhadou však zůstává to, kdo mohl signál tak brzy zachytit, protože je jasné, že do cíle ve hvězdokupě M 13 ještě nemohl dorazit. Mohla tento signál zachytit nějaká jiná mimozemská civilizace, která se nacházela blíže k naší sluneční soustavě? Vypadá to tak, že asi ano. Kdo je tedy tvůrcem agrosymbolů, které se objevily na poli ležícím vedle chilboltonského radioteleskopu? Je to důkaz toho, že ve vesmíru nejsme sami?

Videogalerie:

One thought on “VIDEO: Nejzáhadnější agrosymbol 21. století

  1. Přijde Vám, neco privetivího, když vidíte tuhle tvář? me tedy ne.ani nahodou. dejte si pozor na falesny radoby “vudce” nasi civilizace…jsou stemahle grazlama a priserama spojeni, proto tak nelidsky a nesmyslne rozhodujou o nasi budoucnosti. Gender silenosti (s****y) , vakcinace, ucení deti masturbovat atd…. vse je jen velka depopulace-genocida-a smichaní ras. tahněte dop****e sedivci!!!!!!!!!!! Blíží se nasi pravy stvoritelé a jako vždy, vam snama daji na p****l :-). Nazdar.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *