VIDEO: Tajemné kamínky v popelu mnichů: sídlí v nich kousky duše?

Po zpopelnění ostatků zemřelých lidí dostanou z krematoria jejich pozůstalí jen urnu s popelem. To však neplatí pro některé buddhistické mnichy, kde se po jejich kremaci dají kromě popela najít i jakési relikvie v podobě malých kamínků nebo perel.

Těmto pozůstatkům buddhisté říkají sarira (sarira), a údajně se v nich ukrývá záhadná energie, které se pokoušeli porozumět i vědci. Co se jim podařilo zjistit a proč se tyto relikvie po zpopelnění tvoří jen u buddhistických mnichů?

Co se ukrývá v tělech buddhistických mnichů?
Pojem sarira ve staroindickém jazyce sanskrtu znamená “tělo”, a až do roku 2012 se o jejich složení a připisované posvátné moci na západě vědělo jen velmi málo. Bylo to i z toho důvodu, že Sariry se mezi buddhisty těší velké úctě, a proto neměli vědci mnoho příležitostí, aby tyto posvátné kamínky detailně prozkoumali, a zjistili co jsou vlastně zač.

Podařilo se to až americkému fyzikovi ze Stanfordovy univerzity Williamovi A. Tillerovi, který spolu se svou kolegyní Nishi J. Manek dostali možnost tyto posvátné relikvie detailně prozkoumat. Výsledky svých výzkumů prezentovali v roce 2012, a i když nenašli na kamíncích nic převratného, domnívají se, že skutečně jsou zdrojem tajemné energie, kterou chtějí vědci v budoucnu nějakým způsobem zachytit a změřit.

Množství měřících přístrojů, kterými vědci tajemné kamínky zkoumali, neodhalilo žádné výrazné odchylky, které by stály za zmínku, ale sílu relikvií pocítili oba vědci doslova na vlastní kůži.

Nisha J. Manek o této energii řekla: “Cítila jsem hmatatelné záření příjemné energie proudící z ostatků do centra mého srdce. Bylo to velmi soukromé a osobní, a přece to vyvolalo ohromný pocit jednoty či neoddělitelnosti s každým a se vším. Toto nemá žádné přirovnání s běžnými zážitky.”

William Tiller zažil podobné zkušenosti, a je také přesvědčen o nadpřirozené energii těchto kamínků, přesto, že to nedokáže měřícími přístroji prokázat. V závěrečné zprávě výsledků zkoumání je uvedeno, že “v blízkosti relikvií jsou atomy a molekuly v prostoru uspořádány mnohem souvisleji.” Proto už Tillerův tým pracuje na přístroji, který bude schopen zachytit energii proudící ze sariry.

Co jsou Sariry a jak vznikají?
Stará buddhistická tradice hovoří o tom, že Sariry se začínají v těle tvořit už během života některým oddaným buddhistickým mnichům. Až do smrti o nich tito mniši nemají ani ponětí, přesto, že by tyto kamínky měly být cizími tělesy v těle.

Sariry se objeví až po kremaci jako fyzický projev zbožnosti a oddanosti dotyčného buddhistického mnicha. Sariry, které po kremaci mnicha zůstanou v popelu, mají různé tvary, velikosti i barvu. Některé mají velikost jako semínka obilí, jiné jak hrášek, ale mohou být velké i jako ořechy. Podle jejich barvy lze určit z jaké části těla pocházejí.

Žluté kamínky například pocházejí z jater, bílé zase z hlavy, ale jsou i takové, které dokáží měnit nejen barvu, ale i tvar a velikost. Je to prý způsobeno v závislosti na čistotě myšlenek toho člověka, který je drží v ruce. Buddhisté dokonce věří v léčivou moc těchto kamínků, a při umístění na temeno hlavy prý očišťují a uzdravují tělo.

Sariry se poprvé objevily po smrti zakladatele buddhismu vlastním jménem Siddhártha Gautama, jehož dnes každý zná pod jménem Buddha. Když bylo Buddhovo tělo po smrti zpopelněno, tak jeho stoupenci prohledávali Buddhův popel, ve kterém našli i kamínky, kterým začali říkat Sariry.

Ty se pak přenesly do různých buddhistických klášterů, kde jsou dodnes nesmírně uctívané. A právě Buddhovy Sariry dokáží měnit barvu i tvar v závislosti na smyslových orgánech nejen buddhistických mnichů, ale i běžných návštěvníků v těchto klášterech. Postupem času začali buddhisté nacházet další Sariry v popelu významnějších buddhistických mnichů, a začali je uctívat také, až se z toho stala tradice.

Najdou se však i skeptici, kteří tvrdí, že Sariry jsou jen přírodní minerály, které se shromažďují v lidském těle během života – například žlučové kameny, a po kremaci zůstávají v popelu. Při běžných lidech, kteří jsou zpopelnění se jejich popel nijak neprohledává, a proto se prý o těchto kamíncích nic neví.

Další skeptici zase hovoří o tom, že Sariry (tedy různé tvary kamínků) vznikají při procesu kremace, kdy za určitých podmínek mohou lidské kosti tvořit krystalické struktury. Podle chemických analýz sarira, kterou měli vědci k dispozici se však zjistilo, že se kamínky skládají nejen z kostí, ale jsou tam i základní prvky kamenů.

Co tedy skutečně Sariry vlastně jsou, jak vznikají a odkud pocházejí je stále zahaleno rouškou tajemství. Buddhisté v tom mají jasno – v sarirách je podle nich zhmotněná posvátná energie, která prochází během života těly buddhistických mnichů při modlitbách a meditacích. Až další výzkumy sofistikovanějšími přístroji, které připravuje William A. Tiller možná odhalí, odkud vlastně pochází energie, kterou lze ze sariry cítit a vnímat.

Videogalerie:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *