FotogalerieTajemná místa ČR a SRTipy na výlet

Jiřetín pod Jedlovou a Křížová hora

Pod severními svahy Lužických hor, nedaleko města Varnsdorfu, najdeme zajímavé městečko Jiřetín pod Jedlovou. Jeho historie není dlouhá. Bylo založeno mezi léty 1548 až 1553 Jiřím Šlejnicem ze sousedního Saska. Jeho původní název byl Svatý Jiří v Oudolí a prvními obyvateli se stali horníci, kteří sem přesídlili z německých Žitavských hor, kde se s těžbou kovů skončilo. Významným se pro město stal rok 1587, kdy mu byla císařem Rudolfem II. udělena městská práva. Ve zdejších štolách se především těžilo stříbro, dále olovo, cín a měď. První založená štola dostala jméno sv. Kryštofa. Těžilo se zde několik staletí a vrcholem této činnosti bylo 17. století. Těžení bylo ukončeno až v 19. století, poslední pokusy se datují do roku 1888. Dnes je možnost nahlédnout do štoly sv. Jana Evangelisty, která je zpřístupněna v délce 440 metrů. Město je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Prohlídka pro většinu turistů začíná na náměstí. Je poměrně rozsáhlé, rozložené na mírném svahu s kostelem uprostřed. Ten je jednou z nejvýznamnějších památek. Původně protestantský kostel byl postaven v letech 1590 až 1611 v renesančním slohu a novogoticky upraven v 19. století. Je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jedná se o jednolodní stavbu uzavřenou trojbokým presbytářem a s hranolovou barokní věží při severní straně. Vnitřní zařízení je barokní. Nedaleko kostela, při východní straně náměstí, jsou budovy kláštera České provincie kongregace Dcer božské lásky. Je zde sanatorium a domov matek. Fara je barokní stavba s mansardovou střechou a stojí tu od roku 1755. V jedné její části je městské muzeum. Radnice je jednodušší budova z konce 18. století. Na náměstí jsou i dvě sochy, jedna představuje sv. Vavřince a je barokní z roku 1716. Druhou sochou je sv. Jan z Nepomuku, který sem byl v poslední době přemístěn, což popisuje text na kamenném sloupku u sochy.Ve městě je ještě další Nepomuk a to při cestě na hrad Tolštejn. Poslední sochou je u cesty do Rybniště sv. Anna, je barokní a byla dokončena v roce 1769. Nelze opominout místní patrové domy, které zdobí kamenné portály. Výčet doplňují hezké, v některých případech dřevěné domky, které se najdou v přilehlých ulicích. Poslední památkou, která by se neměla přehlédnout jsou dva erby z bývalé radnice. Nachází se při cestě na Křížovou horu, jeden patří městu a druhý rodu Lichtenštejnů a jsou zazděny v podezdívce plotu.

Na řadě je Křížová hora ( 563 m.n.m.). Je to v podstatě hřbet vybíhající z masivu Jedlové, k severu končící nad městem. Poutním místem se dle pověsti hora stala po postavení dřevěného kříže u studánky. To bylo v roce 1699 a stalo se tak z popudu místního faráře Michaela Gürtlera. Ale o poutním místě se dá hovořit až po roce 1759. Tehdy farář Gottfried Liessner tady nechal postavit křížovou cestu. Prvních jedenáct zastavení bylo v podobě zděných kapliček. 12. a 13. zastavení byla umístěna v dřevěné kapli na vrcholu a následovalo poslední zastavení za kaplí u Božího hrobu. K vysvěcení křížové cesty došlo 17. září 1764 a to by bylo z historie tohoto zajímavého místa vše.

Cesta na Křížovou horu začíná na náměstí a již odtud začíná táhlé stoupání. Za posledními domky města je po pravé straně vidět opuštěný hotel, který zřejmě nesplnil očekávání majitele. Opodál nad ním je mezi několika lipami počátek křížové cesty. Široké schodiště s několika kamennými sloupy tu stojí již od roku 1874. O něco výše vlevo od cesty je malá prohlubeň bývalé zázračné studánky. Ve středu travnatého svahu je nad schodištěm výjev z Getsemanské zahrady. Jsou zde tři sochy spících apoštolů, Petra, Jana a Jakuba. Nad nimi socha trpícího Krista. Poté se prochází kolem jedenácti rokokových výklenkových kapliček. V lese po levé straně, přibližně v polovině svahu, je socha Ecce homo. Představuje Krista s trnovou korunou. Stoupání končí u kamenné kaple z roku 1796. Věž v průčelí kaple je o něco mladší, byla přistavena až v roce 1886 v pseudobarokním slohu. Vpravo od kaple na okraji lesa je socha Panny Marie. Vše končí na louce za kaplí, kde je rokoková kaple Božího hrobu. V horní části cesty a od kaple se začínají otevírat hezké pohledy na městečko a jeho okolí. Ještě než se sestoupí stejnou cestou zpět do města, stojí za malé prodloužení cesty projít za poslední kaplí lesem po zelené značce. Za lesem je rozlehlá louka, ze které je velmi hezký pohled na Jedlovou a hrad Tolštejn. Pokud se projde po louce k západu, otevřou se z několika míst výhledy k severu. Po půlhodince tu je opět náměstí. Najde se tady informační centrum, kde lze získat mapy a další tiskoviny o městě a jeho okolí. Celá cesta má přibližně kolem tří kilometrů a vše se najde na mapě KČT č. 14 Lužické hory.

tomrich

Jsem obyčejný člověk zabývající se o paranormální jevy. Jsem student a mezi mé zájmy patří PC hry a zvládám základy grafiky v photoshopu a moc rád poslouchám metal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button

Bylo zjištěno blokování reklam

Prosíme, vypněte blokování reklam pro tento web. Reklamy nám pomáhají s provozem webu. Děkujeme.