Paranormal

Satanská černá mše: Docházelo při ní k sexuálním zvrácenostem?

Satanská černá mše: Docházelo při ní k sexuálním zvrácenostem?

Satanská černá mše: Docházelo při ní k sexuálním zvrácenostem?
Prosinec 30
21:24 2014

Na studeném mramorovém oltáři leží nahé ženské tělo. “Přijď, ó mocný pane temnot, a pohleď příznivě na tuto oběť,” vykřikne zahalený kněz a pak pozvedne do vzduchu lesklý pohár. Ten je naplněný temně rudou tekutinou. Jde snad o lidskou krev? Jak vlastně probíhá nechvalně proslulá černá mše a je při ní skutečně vzýván sám Satan?

Rozsáhlým systémem uměle vytvořených jeskyní pod klášterem Medmenham nedaleko Londýna se rozlévají modlitby. Satane náš v podnebesí, zbav nás všech přeludů,” říká muž přestrojený za opata. Jen co záhadný obřad dokončí, vejde do místnosti zástup žen v černých rouchách. Přestože na sobě mají šaty jeptišek, o řeholnice rozhodně nejde. Ženy se totiž živí jako prostitutky. V jeskyni jsou proto, že zde právě probíhá černá mše. Ta přitom projde dlouhým, takřka tisíciletým vývojem. Je pravda, že při ní v minulosti dochází k nejrůznějším bizarnostem, a je při ní dokonce prolévána lidská krev? Historicky vzato neexistuje rituál který by byl pevněji spjat se satanismem, než právě černá mše,” vysvětluje zakladatel Církve Satanovy Anton LaVey (1930-1997). Jaké úkony jsou při ní prováděny a jak probíhá v dnešní době?

Pojídají nenarozené děti?
Skromně zařízená místnost je plná nahých souložících lidí. “Nabízím ti tento dar, tělo Krista,” řekne muž, přistoupí ke klečící ženě a nechá ji spolknout sperma. Kdy a kde přesně černá mše vznikla, není jasné. Podle některých názorů má kořeny v rituálech, které okolo 4. století provozuje v Malé Asii sekta borboriánů. Ti si vytvoří vytvoří prazvláštní verzi křesťanství i svatého přijímání. Při něm členové členové kultu souloží a následně pojídají sperma, symbolizující tělo Krista, a menstruační výměšky jako jeho krev. Pokud omylem dojde při mši k oplodnění některé z boriánek, její plod je usmrcen a vyjmut z těla. Pak nenarozené dítě roztlučou paličkou v úžlabu. Následně smíchají s medem, pepřem a kořením… a dají se do hodokvasu,” přibližuje jejich různé počínání kyperský biskup Epifanius ze Salaminy (†403).

Bojí se konce světa
Blíží se Poslední soud. Jezdci Apokalypsy byli vypuštěni,” vykřikuje venkovský kněz a lomí při tom rukama. Píše se rok 1000, kdy má podle představ některých lidí přijít konec světa. Leccos tomu napovídá. Evropu totiž sužuje nebývale špatné počasí, díky němuž propukne v řadě zemí hladomor. Na kost vyhublí obyvatelé jsou vyděšeni k smrti. Městy se šíří atmosféra strachu. Někteří z nich se proto přidávají k nově vzniklému Hnutí Božího míru, brojícímu proti válkám a vraždění Ti navštěvují kostely, modlí se, postí a činí pokání. Část tehdejších lidí se však křesťanského Boha zavrhne a začne vzývat jiné kulty, podle všeho i ten satanský, respektive jeho ranou verzi.

Přivolávají hromy a blesky
Na palouku uprostřed hlubokého a špatně prostupného lesa se schází několik lidí. Místo si vybírají záměrně. Nechtějí totiž, aby je sem někdo z jejich známých a sousedů vystopoval. U paty zdejšího vzrostlého stromu se právě chystají vzývat síly temna. Bůh je totiž podle jejich představ opustil, a tak jim nezbývá, než se obrátit o pomoc na Satana. Během obřadu jsou údajně na tělo kněžky položeny dvě sošky, které žena následně začne pozvedat k nebesům a vzývat přitom hromy a blesky. Následně dívka roztrhá na kusy žábu a začne se vysmívat Bohu. Pokud se jí nic nestane a blesk ji nezabije, má se zato, že je Bůh poražený. Jak přesně však rituál vypadá nevíme. Žádný jeho konkrétní popis se nám z té doby totiž nedochoval. Informace tak čerpáme z výrazně mladších pramenů.

Chce je začít upalovat
Ztichlým prostranstvím se rozlehne hlasitý lomoz. “Jsou to odporní uctívači ďábla,” vykřikne kněz a ukáže na skupinku přicházejících lidí. O konání satanských rituálu a satanských mší se totiž záhy dozvědí církevní hodnostáři. Jako první jsou z uctívání ďábla paradoxně obviněni takzvaní manicheové. Jde o náboženskou skupinu založenou prorokem Máním (asi 216-274). Její členové totiž ztotožňují židovského Jahve se Satanem. Oni sami však uctívají dobrého Boha světla. K jejich pronásledování dojde roku 1022 ve francouzském Orleánsu. První domnělé čarodějnice, které se účastní podivných obřadů, se pokusí v 11. století odsoudit a upálit dánský panovník Harald III. (asi 1040-1080). Papež mu to však zakáže.

lodge_ritualÚčastní se jí i králova milenka!
“Aštarote, Asmodee, buďte nám přátelsky nakloněni, přijměte oběť tohoto dítěte,” zamumlá francouzský kněz Étienne Guibourg (asi 1606-1686) a pak probodne hrdlo plačícího dítěte. V novověku se totiž černá mše rozšíří zejména po zemi galského kohouta. Obřadu se zde dokonce zúčastní i milenka Ludvíka XIV. (1638-1715), všehoschopná markýza de Montespan (1640-1707). Stane se tak v roce 1667. Kněz Guibourg při mši zavraždí předčasně narozené dítě a jeho krví naplní kalich, který má madame de Montespan položený na nahém břiše. Pak markýza, která chce prostřednictví rituálu získat zpět ztracenou Ludvíkovu lásku, údajně pohár pohár vyprázdní a nahlas přečte smlouvu s ďáblem. Když se o tom později dozví král, svou milenku definitivně zavrhne. Ta nakonec skončí v klášteře.

Družku nutí ke styku s kozlem
Kam až oko dohlédne, rozprostírá se nehostinná poušť. Nechvalně proslulý okultista Aleister Crowley (1875-1947) nakreslí do písku magický trojhran, vstoupí do něj a začne pronášet tajemné formulky. V roce 1909 totiž společně se svými přáteli odjede do Alžírska, kde údajně na okraji saharské pouště úspěšně vyvolá démona Choronzona. Později Crowley přesídlí na Sicílii, kde založí opatství Thelema. V něm se věnuje svým temným magickým rituálům a slouží černé mše. Při jedné z nich dokonce přinutí svoji tehdejší družku Leah Hirsigovou (1883-1975) ke styku s kozlem. Sám se při nich často oddává homosexuálním praktikám. Satanistické obřady zde pořádá až do roku 1923. Tehdy totiž při jedné z jeho “bohoslužeb” vypije jeden z členů opatství krev nemocné kočky a krátce na to zemře. Vůdce fašistické Itálie Benito Mussolini (1883-1945) proto řád zakáže a jeho členy ostrova vyžene.

Chce splodit měsíční dítě
“Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!” nechává se slyšet zakladatel a velekněz Církve Satanovy Anton LaVey. Ten v roce 1972 vydává knihu Satanských rituálů, v nichž dá černé mši jasná pravidla. Do té doby totiž rituál nemá přesně daný průběh. V roce 1946 se v rámci něj například snaží americký odborník na raketové motory Jack Parsons (1914-1952) přenést z kosmických sfér do ženské dělohy takzvané Měsíční dítě. Docílit se toho snaží zaříkáváním a pohlavním stykem s jednou ze svých obdivovatelek. Ta mu však po neúspěšném pokusu uteče. A jakže tedy vlastně vypadá současná podoba černé mše? “Všichni účastníci jsou oblečení do černých plášťů s kapucí, kromě dvou žen, z nichž jedna je oblečená jako jeptiška… a druhá, která slouží jako oltář, je nahá,” dočítáme se v Satanských rituálech. Při obřadu jsou odříkávána přesně stanovená slova. Kněz při něm vkládá hostii do ženské vagíny a pak ji rozšlape. Vše končí vypitím kalicha s močí.

Při obřadu se musí dotknout hada
Z velké budovy, která slouží jako svatostánek Svaté církve Ježíše Krista, je slyšet syčení. Kněz totiž s sebou dovnitř přinesl Jedovatého hada,kterého se mají všichni dotknout. Ve 20.století totiž na území spojených států vznikne několik křesťanských církví, které praktikují rituál známý jako dotýkání hadů. Vycházejí přitom z Markova evangelia, kde se píše: “Budou brát do rukou hady, vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane.” Členové těchto náboženských společností se proto při mších dotýkají hadů, štírů, nebo pijí přiotrávené nápoje. Čas od času tak při bohoslužbách dojde k úmrtí některé z nich. Pokud obřad přežijí bez úhony, věří, že se jedná o potvrzení jejich víry. Nejde však jen o náhodu?

Zdroj:Enigma

BIO autora

tomrich

tomrich

Jsem obyčejný člověk zabývající se o paranormální jevy. Jsem student a mezi mé zájmy patří PC hry a zvládám základy grafiky v photoshopu a moc rád poslouchám metal.

Související články

0 komentářů

Žádný komentář!

Zatím zde není žádný komentář. Chcete být první?

Napište komentář

Napsat komentář

Váš email nebude veřejně zobrazen.
Povinná pole jsou označena *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kategorie zpráv

FaceBook

TOPlist

Ankety

Líbí se vám nasazený vzhled magazínu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Poslední komentáře

No já tam byla, lidé tam běžně chodí, ani mne nějak nenapadlo, proč bych se [...]

vlkodlaci niesu takí akí si myslíte sú uplyne iní a to že sa tak [...]

Nalezené gramatické chyby byly opraveny, ale ve slovech, které zmiňujete, chybu nevidím :) [...]

Dobrý den, mohu se zeptat na vaše zdroje ze kterých jste čerpal? [...]

Já jen jako dítě asi 9 let viděla jsem v noci projít kolem postele,kde jsem [...]

Statistiky

  • 0
  • 16
  • 194
  • 12 634 521
  • 1 332
  • 637
Vážený uživateli Adblocku, prosím deaktivuj si rozšíření na našem webu. Výtěžek z reklamy nám slouží pro chod našeho hostingu. Děkujeme